top of page

Belasting/belastbaarheid (energiemanagment/

vermoeidheid)

Balans houden in ons drukke leven is niet altijd eenvoudig. In sommige gevallen lukt het niet door een aandoening of langdurige mentale belasting. Hierbij kan gedacht worden aan burn-out, overspannenheid of reumatische, oncologische, long(bijvoorbeeld COPD) en neurologische aandoeningen. Vermoeidheidsklachten kunnen ervoor zorgen dat u wordt belemmerd in uw dagelijkse activiteiten en dat beïnvloedt de kwaliteit van leven. Vaak weten we niet goed waardoor dit komt en hoe we ermee om moeten gaan. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de dagstructuur, hiermee krijgt u inzicht in uw activiteiten en leert u welke activiteiten u veel of weinig energie kosten. Uiteindelijk werken we aan een nieuwe balans.

De ergotherapeut geeft advies en ondersteuning bij het maken van passende keuzes en begeleidt naar activiteiten waar u energie van krijgt. Dit vormt uiteindelijk de basis om de belastbaarheid op te bouwen en het verbeteren van de kwaliteit van leven, bijvoorbeeld re-integreren naar werk. De behandelingen kunnen op de praktijk of aan huis plaatsvinden.

Stressende vrouw
bottom of page