top of page

Vergoeding

Per kalenderjaar krijgt u 10 uur ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering, dit gaat wel ten koste van het eigen risico. Als u aanvullend verzekerd bent, krijgt u soms nog extra uren vergoed, maar dit is afhankelijk van uw verzekering.

Ergotherapie Rijnland is direct toegankelijk voor ergotherapie (DTE), dit betekent dat u in de meeste gevallen geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig heeft.

bottom of page