top of page

Wat is ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren door lichamelijke of psychische omstandigheden.

Ergotherapie maakt het mogelijk om de dagelijkse activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren. Vaak gaan dagelijkse activiteiten zonder erbij na te denken, zoals aankleden, douchen, werken en koken. Maar als deze activiteiten niet meer lukken, realiseert men zich pas hoe ingewikkeld het kan zijn om ze uit te voeren.

De ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om zelfstandig activiteiten uit te voeren op het gebied van werk, studie, thuis en vrije tijd. Hierbij kunt u denken aan re-integratie op werk, energiemanagement, werkplek advies, Covid revalidatie, woninganalyse, advies en training mobiliteitshulpmiddelen/steunkousen en ondersteuning van de mantelzorgers.

Werkwijze

Allereerst vindt er een intake gesprek plaats. In dit gesprek onderzoekt Ergotherapie Rijnland wat uw beperkingen en behoeften zijn. Dit gesprek kan thuis of op de praktijk gevoerd worden, dat ligt aan de vraagstelling. Daarna wordt er in samenspraak een behandelplan opgesteld. Hierin staan de doelen omschreven die u met behulp van ergotherapie wilt bereiken. Soms is het nodig om samen te werken met andere zorgprofessionals zoals een specialist, huisarts, fysiotherapeut of logopedist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige of bijvoorbeeld de gemeente worden betrokken bij de hulpvraag.

bottom of page