top of page

Mantelzorg en ondersteuning

Als een cliënt niet meer in staat is om zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren, zie je vaak dat er een mantelzorger betrokken is. Een mantelzorger is meestal een kennis, vriend of familielid van de cliënt en begeleidt de activiteiten of neemt deze over. Met de huidige zorgsituatie in Nederland is er niet altijd (voldoende) thuiszorg beschikbaar en in sommige gevallen vindt de cliënt het fijner om door iemand geholpen te worden die hij/zij kent.

Soms levert een mantelzorger intensieve zorg, dit kan zowel fysiek als psychisch een belasting zijn. De ergotherapeut kan adviezen en oplossingen aan de mantelzorger geven om de belasting te verminderen en de dagelijkse ondersteuning makkelijker te maken.


Hierbij kunt u denken aan:
- ergonomisch werken bij (ver)zorg taken
- een tilinstructie
- advies over het uitvoeren van transfers en tilvoorzieningen
- advies over zitvoorzieningen
- advies over mobiliteit binnen- en buitenshuis
- begeleiding bij het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten om overbelasting te voorkomen

mantelzorg
bottom of page